Biuro w Rudzie Śląskiej:ul. Czarnoleśna 47, Ruda Śląska
Oddział w Chrzanowie:al. Henryka 26 (II p., Dom Rzemiosła), Chrzanów
RADCY KONTRA ZUS

O nas

Jako zespół radców prawnych doradzamy Klientom we wszelkich sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i drobiazgowo, korzystając przy tym ze zdobytego dotychczas doświadczenia. Pomagamy na każdym etapie kontaktu z ZUS.

Analizujemy zasadność składania odwołań od decyzji ZUS i przygotowujemy odwołania do Sądów. W razie potrzeby reprezentujemy Klientów już na etapie postępowań przed ZUS, jak również w ramach postępowań przed Sądami.

Wspieramy Klientów w trakcie kontroli ZUS lub postępowań wyjaśniających. Dobieramy w tym zakresie właściwą strategię działania, a niejednokrotnie nawet linię obrony. Piszemy zastrzeżenia do protokołów lub pisma wyjaśniające.

Sporządzamy opinie lub analizy w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Opracowujemy też wnioski o pisemne interpretacje do ZUS.

Świadczymy usługi tak dla podmiotów gospodarczych, jak i dla osób fizycznych. Przykładowo w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, konieczności oskładkowania stosunków prawnych (np. umowy o dzieło), ubezpieczeń społecznych członków zarządu, kontroli zwolnień lekarskich, rozliczeń z ZUS, ulg i umorzeń oraz w sprawach o emerytury, renty, zasiłki lub zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Wielokrotnie doprowadziliśmy do korzystnego zakończenia sprawy przed ZUS poprzez umorzenie postępowania lub do wygrania sprawy przed Sądem poprzez uwzględnienie odwołania.

RADCY KONTRA ZUSPoznaj nas
bliżej

radca prawny

Ryszard Stolarz

prowadzi bloga www.wypadekprzypracy.com.pl
radca prawny

Krzysztof Bogusz

prowadzi bloga: www.odwolanieoddecyzjizus.pl

Copyright by JW. All rights reserved.