Biuro w Rudzie Śląskiej:ul. Czarnoleśna 47, Ruda Śląska
Oddział w Chrzanowie:al. Henryka 26 (II p., Dom Rzemiosła), Chrzanów

ZUS umarza kontrolę w sprawie zgłoszenia firmy do ubezpieczeń !

Jeśli jeszcze zastanawiasz się czy warto podejmować inicjatywę w razie wszczęcia przez ZUS kontroli w sprawie zgłoszenia swojej firmy do ubezpieczeń, to zdjęcie poniższego dokumentu może Cię przekonać.

Wszak, zdjęcie obejmuje decyzję ZUS o umorzeniu postępowania w sprawie zasadności zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń (emerytalnego, rentowych i wypadkowego) oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jednej z moich Klientek.

W przedmiotowej sprawie po przygotowaniu dwóch (obszernych) pism wyjaśniających ZUS stwierdził, że brak jest podstaw do kwestionowania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Prawda, że sukces? Prawda, że da się?

Trzeba jednak podjąć odpowiednie działania i to najlepiej już na etapie postępowania przed ZUS. Często bowiem podjęcie “obrony” w trakcie postępowania sadowego, na skutek złożonego odwołania od decyzji ZUS, jest o wiele trudniejsze. Dlatego więc o tym tutaj wspominam… i zachęcam do nie zniechęcania się w momencie otrzymania pisma ZUS o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w podobnej sprawie 🙂

Copyright by JW. All rights reserved.