Biuro w Rudzie Śląskiej:ul. Czarnoleśna 47, Ruda Śląska
Oddział w Chrzanowie:al. Henryka 26 (II p., Dom Rzemiosła), Chrzanów

Sąd zmienia decyzję i przyznaje świadczenie postojowe wspólnikowi spółki jawnej

Jak w tytule – Sąd po złożonym odwołaniu zmienia zaskarżoną decyzję ZUS i przyznaje świadczenie postojowe wspólnikowi spółki jawnej. Czyli wbrew temu co można niemal w każdym miejscu w sieci przeczytać na ten temat. To jest, że rzekomo wspólnik spółki jawnej (lub innej spółki osobowej) nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (na gruncie przepisów ubezpieczeniowych). Oczywiście jest w tym temacie sporo niuansów i wątpliwości, ale nie może być inaczej skoro ustawy antycovidowe (tzw. tarcze antykryzysowe) były i są przygotowywane w pośpiechu. Przez to rodzi się wiele niepotrzebnych spornych sytuacji, które tylko pogłębiają i tak już niskie zaufanie do ustawodawcy. Pomijając jednak powyższe należy się cieszyć, że są Sądy, które wyrokują nie tylko w oparciu o literalne brzmienie przepisów, ale też z uwzględnieniem funkcji lub celu jaki mają spełniać. Jeden z Sądów Okręgowych (w Olsztynie) wypowiedział się w ten sposób:

„Mając na uwadze fakt, iż podstawową regułą obowiązującą w demokratycznym państwie prawnym jest koncepcja racjonalnego ustawodawcy, a więc ustawodawcy, którego akty prawne uzupełniają się wzajemnie oraz nie wykluczają się, należy uznać, iż właściwą formą wykładni prawa w wypadku przepisów dotyczących przyznania prawa do świadczenia postojowego nie będzie wykładnia literalna – ta bowiem prowadziłaby do sprzeczności – (…) lecz wykładnia funkcjonalna”

Poniżej wklejam treść wyroku. Jednocześnie zaznaczam, że a i owszem wyrok nie jest prawomocny, ale dla jednego z moich Klientów, któremu stosowne odwołanie przygotowywałem, ma już teraz swoje znaczenie. Może niewielkie, ale z drugiej strony w momencie składania odwołania nawet o tym nie można było mówić. I to tym bardziej jeżeli wszem i wobec słyszało się (i słyszy się), że świadczenie owe dla tych podmiotów się nie należy. No chyba, że ktoś czytał wpis na blogu Odwołanie od decyzji ZUS pt. Czy wspólnikom spółek osobowych przysługuje świadczenie postojowe?

 

Copyright by JW. All rights reserved.