Biuro w Rudzie Śląskiej:ul. Czarnoleśna 47, Ruda Śląska
Oddział w Chrzanowie:al. Henryka 26 (II p., Dom Rzemiosła), Chrzanów

Po odwołaniu ZUS uchyla decyzję i w całości umarza należności z tytułu składek

Około miesiąca temu zwróciła się do mnie Klientka, której ZUS odmówił umorzenia należności z tytułu składek. Sprawa dokładnie dotyczyła umorzenia składek, procedowanej na podstawie ustawy o umorzeniu należności z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (tzw. ustawa abolicyjna z 2012r).

Czyli, na wniosek wpierw ZUS wydał decyzję określającą, że w wypadku spłaty należności niepodlegających umorzeniu będą podlegać umorzeniu nieopłacone zaległości z tytułu składek – łącznie na kwotę ponad 52 000 zł. Następnie był układ ratalny i jego kilkuletnie wykonywanie, by na koniec otrzymać decyzję o… odmowie umorzeniu przedmiotowych należności. Niestety, postępowanie było dosyć typowe dla ZUS.

Wprawdzie przed wydaniem decyzji odmownej ZUS poinformował o zakończeniu postępowania administracyjnego i o możliwości zapoznania się z aktami. Co akurat w tej historii było odpowiednie, acz nie takie oczywiste, jakby mogło się wydawać. Zdarza się bowiem, że nawet takowego zawiadomienia brakuje przed wydaniem decyzji. W tym przypadku miało to miejsce, co dodatkowo wzbudzało (jeszcze) zaufanie do organu.

Jakież więc było rozczarowanie, gdy otrzymana decyzja była negatywna, a podane argumenty na jej uzasadnienie cokolwiek nie dające się przewidzieć. Wszak, z dotychczasowej korespondencji z ZUS lub US, jak i z treści zawiadomienia nie wynikała ani jedna wskazówka, że „po drodze” Klientka o czymś zapomniała lub że nie dopełniła swoich jakichkolwiek obowiązków. Wręcz przeciwnie, można było wnioskować o swoim starannym postępowaniu i finalnie pozytywnym obrocie sprawy. Przecież układ ratalny po ponad czterech latach został spłacony. I to zgodnie z jego warunkami. Owszem, raty nie zawsze były płacone w terminie, ale zdarzające się opóźnienia były na tyle niewielkie, że nigdy nie naruszały istotnych warunków układu ratalnego. Przynajmniej na przestrzeni owych kilku lat ZUS w żadnym wypadku nie informował Klientki o niedochowywaniu warunków układu i jego dalszym wątpliwym istnieniu.

Tymczasem z treści decyzji ZUS wynikało, skądinąd niespodziewanie, że ostatnia rata z układu ratalnego została zapłacona po terminie, a poza tym że pozostały jeszcze nie uregulowane wobec US koszty postępowania egzekucyjnego. I choć z pierwszym argumentem można było się zgodzić (bez wchodzenia w szczegóły), to już druga podstawa odmowy była nie tyle nie do pogodzenia, co nawet swego rodzaju nieuczciwa.

 

Wracając jeszcze do pierwszej przesłanki odmowy, to przypominam, że ZUS nie informował wcześniej o owym uchybieniu, które notabene Klientka naprawiła niezwłocznie po pokonaniu zaistniałych trudności. Tak zwanych przyczyn niezależnych, które uwzględnił ostatecznie ZUS w nowej decyzji (jej treść poniżej).

 

Odnosząc się z kolei do drugiej podstawy odmowy, to twierdzenia o braku dobrych zamiarów ZUS biorą się ze sposobu postępowania organu. Mianowicie ZUS, wiedząc że pozostały nie uregulowane koszty wobec US nie poinformował o tym Klientki tylko zawiadomił o zakończeniu postępowania administracyjnego. Innymi słowy, ZUS wiedział, ale nie powiedział. Wiedział, bo już przed sporządzeniem ww. zawiadomienia otrzymał stosowne pismo z US. Nie powiedział, bo śmiem twierdzić liczył, że albo odwołanie nie zostanie złożone albo przy jego składaniu Klientka popełni dodatkowo błąd. Być może na tyle kosztowny, że przekreślający już szansę na zmianę decyzji.

 

Przeto, po dowiedzeniu się o istnieniu owych zaległości niezwłocznie Klientka ustaliła ich wysokość w US. Tak, to też jest symptomatyczne – ZUS w decyzji nie wskazał w jakiej wysokości są nie uregulowane koszty wobec US. Następnie równie szybko owe koszty zostały opłacone i kolejno pozostało już tylko złożyć odwołanie od decyzji ZUS.

Odwołanie, które w całości okazało się skuteczne, bo jak wynika z załączonej poniżej decyzji ostatecznie ZUS umorzył wszystkie nieopłacone składki.

 

Gwoli jasności, treść decyzji oraz powyższy opis publikuję po otrzymaniu zgody Klientki. Za co dziękuję. Dziękuję też za opinię, z którą można zapoznać się na stronie bloga na facebooku

 

Copyright by JW. All rights reserved.