Biuro w Rudzie Śląskiej:ul. Czarnoleśna 47, Ruda Śląska
Oddział w Chrzanowie:al. Henryka 26 (II p., Dom Rzemiosła), Chrzanów

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

18 sierpnia, 2021by admin0

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opłaca obowiązkowo składkę na ubezpieczenie wypadkowe tak samo jak na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a co za tym idzie przysługują mu również świadczenia związane z wypadkiem przy pracy wypłacane przez ZUS. Są to zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, świadczenia na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Kontynuuj czytanie artykułu na blogu „Wypadek przy pracy”

skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright by JW. All rights reserved.