Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

18 sierpnia, 2021by admin0

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opłaca obowiązkowo składkę na ubezpieczenie wypadkowe tak samo jak na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a co za tym idzie przysługują mu również świadczenia związane z wypadkiem przy pracy wypłacane przez ZUS. Są to zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, świadczenia na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Kontynuuj czytanie artykułu na blogu „Wypadek przy pracy”

skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright by JW. All rights reserved.